line decor
 
line decor
line decor

‘ Let op ! Geld lenen kost geld ’

line decor
Stoel 50+ Advies

Download Dienstverleningsdocumenten (DvD)

Geïntegreerd financieel advies

Geïntegreerd financieel advies voor 50-plussers. Stoel 50 + is een aparte nieuwe dienstverlening binnen Stoel & Partners. De informatie is er op gericht dat een volledig inzicht wordt verschaft in de financiele mogelijkheden die men heeft. Daarbij spelen o.m. de waarde van het huidige pand versus de hypotheek, andere vermogensbestanddelen, de actuele inkomens, toekomstige te verkrijgen verervingen en pensioenrechten een rol. Het totale overzicht ontbreekt vaak, zeker als men vaker op wat oudere leeftijd komt, met als gevolg dat er regelmatig (financiele) beslissingen worden genomen, die achteraf worden betreurd en tevens onnodig blijken te zijn geweest. Wij richten ons daarbij m.n. op een doelgroep die 50 jaar of ouder is.

Waarom?

Omdat onze leeftijd aansluit bij deze doelgroep en wij begrijpen dat dit soort overwegingen en beslissingen in alle rust dienen te worden genomen. Ook leeft er vaak de behoefte om vanuit een positieve vermogenspositie kinderen schenkingen te doen bij leven, hetgeen b.v. ook goed mogelijk is ondanks het ontbreken van liquiditeiten. De gehele verervingskwestie en alles wat daar testamentair bij komt kijken kunnen wij u globaal adviseren, maar zal over het algemeen worden doorverwezen naar een aantal geselecteerde notarissen, waarmee wij nauw samenwerken. Daarnaast adviseren wij op het gebied van bouwkundige aanpassingen, om zo het vertrouwde huis waarin u al jaren woont, niet te behoeven verlaten.

Met een gerust hart

Ook hier geldt van onze kant uit een globale advisering, waarna wij u desgewenst in kontakt brengen met bouwkundige specialisten. Onze vaak jarenlange vertrouwensrelatie met deze bedrijven/adviseurs maakt dat ook u met een gerust hart met hen in zee kunt gaan. Voorafgaand kunt u een architekt inschakelen, om zo de esthetiek te bewaken en de uitvoerenden de richting aan te geven. Ook bij de inrichting van uw woning kan hij een rol spelen. Omdat wij vanuit Assurantiën (pensioenen), Makelaardij (waarde onroerende zaken) en Hypotheken onze ervaring in kunnen brengen, kunnen we deze analyse in een rapport samenvatten en u op weg helpen in uw verdere besluiten. Wij kunnen in die onderdelen een actieve rol spelen, maar u kunt ook naar uw vertrouwde adviseurs gaan.

Onze werkzaamheden

Onze werkzaamheden worden in beginsel verricht op basis van een uurtarief a €125,-. excl. BTW. Mocht er in 1e instantie externe informatie benodigd zijn, welke kosten met zich meebrengt, zal dat altijd tevoren worden besproken en apart gespecificeerd en doorberekend. Mocht u gebruik maken van onze diensten/producten van Stoel Makelaardij/Stoel Hypotheken of Stoel Assurantiën, waarbij courtage of provisie wordt genoten zal specifiek bekeken worden of er een verrekening met het eerder genoemde uur-tarief kan plaats vinden. Het kennismakingsgesprek zal max. 1 uur in beslag nemen en is kosteloos.